.
.
.
.
.

ЕВТИН ПЛАН ЗА 8 ЕТАЖЕН ВХОД

С включени труд и материали

Количество

Ед. цена

Общо

Цялостно опаковане на врати, прозорци, подови настилки, ел. ключове, лампи и друго, с включени опаковъчни материали

8 етажа

29,00 лв

0,00 лв

Частична шпакловка (поправки) по тавани с включени шпакловъчни материали на - до 10%

12,00 м2

8,00 лв

96,00 лв

Частична шпакловка (поправки) по стени с включени шпакловъчни материали на - до 10%

32,00 м2

8,00 лв

256,00 лв

Грундиране на стени и тавани преди боядисване с включен грунд-боя на „Оргахим“

440,00 м2

0,90 лв

396,00 лв

Машинно боядисване на тавани до завършен вид с включен латекс на „Оргахим” цвят No……

120,00 м2

3,90 лв

468,00 лв

Машинно боядисване на стени до завършен вид с включен латекс на „Оргахим” цвят No…..

320,00 м2

3,90 лв

1248,00 лв

Доставка, наем, монтаж / демонтаж на скеле

Включено

0,00 лв

0,00 лв

Почистване и извозване на отпадъците след приключване

Включено

0,00 лв

0,00 лв

Общо труд и материали:

2464,00 лв

placeholder